Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

 


KONTAKTY

REPULSE s.r.o.
Veverkova 1343/1
Hradec Králové 500 02
tel: 733448397 - Osobní odběry
fax: 728007997 - Objednávky
obchod@repulse.cz
IČO: 04161203
DIČ: CZ04161203

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» HAGOPUR
PACHOVÉ OHRADNÍKY HAGOPUR

 

Pachové ohradníky Hagopur brání střetu zvířat s auty a ochrání úrodu.

  

Srážkám aut se zvěří budou bránit v některých lesních úsecích silnic pachové ohradníky. Krajský úřad v Moravsoslezském kraji se je rozhodl nakoupit a instalovat v místech, kde střety se zvěří hrozí. Na jejich nákup vyčlenil 120.000 korun. ČTK o tom informovala mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

"Podle statistik dopravních nehod dochází na silnicích druhých a třetích tříd v Moravskoslezském kraji k četným střetům motorových vozidel s vysokou a černou zvěří," uvedl náměstek hejtmana Miroslav Novák. Podle něho nejsou dopravní značky upozorňující na výskyt zvěře příliš účinné. Více v článku:

Proto kraj rozmístí kolem silnic druhých a třetích tříd zhruba 4000 pachových ohradníků, které mají chránit 40 až 50 kilometrů komunikací. Kraji patří přibližně 2700 kilometrů silnic těchto tříd.

O tom, kde konkrétně budou ohradníky postaveny, rozhodne Správa silnic Moravskoslezského kraje společně s okresními mysliveckými spolky - sdruženími Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná a Opava, které pomohou místa vytypovat.

Pachové ohradníky fungují na bázi pachových repelentů, které mají funkci pachových bariér. Aplikují se nástřikem na tyče nebo stromy a díky účinné látce, která obsahuje pach člověka nebo predátorů, například medvěda, rysa, vlka, zabraňují zvěři vstupu do nebezpečných prostor.

Ohradníky již používají v jiných regionech, například na Vysočině. Na Žďársku začali myslivci s instalací pachových ohradníků už před třemi lety na přibližně tříkilometrovém úseku. Řidiči se tam průměrně během roku střetli se zvěří přibližně dvacetkrát. Po instalaci ohradníků loni ani letos k nehodám se zvěří v daném úseku již nedošlo.

 

PACHOVÝ KOLÍK

Pachový kolík, neboli oplocenka, je dřevěný kolík, na nějž je nanesena chemikálie Hagopur. Jedná se o pěnu s repelentem proti spárkaté zvěři, která imituje pachy velkých predátorů a zvěř tak z místa odpuzuje. Podle Českomoravské myslivecké jednoty, která projekt s pachovými oplocenkami rozjela, je jejich účinnost 80 až 90 procent.

"Zatímco v roce 2008 našli myslivci v úseku 589 sražených kusů spárkaté zvěře, v minulém roce, kdy projekt probíhal, už jen 50 kusů. Pachové oplocenky tedy mají 80ti až 90ti procentní účinnost," uvedl mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Josef Pubal.

Pachové oplocenky tvoří linie několika pachových kolíků, na které je nanesena stavební pěna s koncentrátem Duftazaun společnosti Hagopur. "Tato pěna má fungovat jako repelent proti spárkaté zvěři, silně zapáchá po velkých predátorech a zvěř to odrazuje," dodal Pubal.

Někde se pěna nanášela na kolíky, jinde postačil keř nebo hustý porost. Podle Pubala koncentrát účinkuje asi čtyři měsíce, pak se musí obnovit.

Kromě srnců, kterých je v oblasti projektu nejvíce, kolíky zabraly i na zajíce a bažanty. S tím se původně vůbec nepočítalo.

ZVĚŘ NA SILNICI

Počet zvířat, která každoročně uhynou na českých silnicích.

Zajíc polní           566 400
Ježek                  346 800
Bažant obecný     68 400
Srnec obecný      52 000
Kuna lesní            49 800
Lasice kolčava     28 100
Liška obecná         4 400

Myslivci nechali kolíky umístit do nepřehledných míst, odkud řidič neměl šanci zvíře zpozorovat a zavčasu brzdit. Naopak na volných prostranstvích, jako je například louka, nechali zvěři přes cestu volný přechod.

"Chceme zabránit srážkám se zvěří, ale ne zabránit zvěři zcela přecházet silnice. Kolíky v nepřehledných místech, kterým se vyhne, ji vytlačí na přehlednější území," popsal smysl projektu Pubal s tím, že zvěř i řidiči tak mají čas zareagovat a zvířatům zůstane možnost migrovat za potravou nebo za vodou.

Loni se stalo v Česku 3 084 nehod, při který řidiči srazili nějaké zvíře. Jeden člověk při těchto dopravních haváriích přišel o život.

Pachové oplocenky by se v budoucnu mohly objevit v celé České republice. Už nyní jedná myslivecká jednota s výrobcem chemikálie i s Ředitelstvím silnic a dálnic. To pachové oplocenky užívá od loňského listopadu.

"Jsou umístěny například podél dálnice D47 v Moravskoslezském kraji. U dálnic preferujeme klasické oplocení, nicméně to zde ještě není postaveno. Pachové oplocenky nám sloužily jako provizorní řešení a letos je vyměníme za ploty. Pachové kolíky plánujeme užívat na silnicích nižších tříd," uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Užívání pachových oplocenek je podle ní pro společnost výhodné. "Nemá sice stoprocentní účinnost jako ploty, ale je mnohem méně nákladné. Rozhodně se jejich užívání nebráníme, spíše naopak," doplnila.

S projektem takzvaných pachových "zdí" přišel Karel Hrouzek z Českomoravské myslivecké jednoty, který nový postup ochrany zvěře i řidičů zkoušel na 121 kilometrech silnic na Litoměřicku a Žatecku.

 

Pachové ohradníky HAGOPUR

HAGOPUR Pachový ohradník ve spolupráci s ADAC

Hagopur

vyvinutý produkt pro snížení nebo zabránění nehod na silnicích a proti okusu plodin a dřevin.

Je to mezinárodně patentovaný produkt, systém skládající se z:

 • Pachový ohradník ® Dávkovač
 • Pachový ohradník ® pěna
 • Pachový ohradník ® Concentrate
 • Pachový ohradník ® čistič

Pachový ohradník se používá v Německu od roku 1990 a stal se nedílnou součástí mnoha úseků silnic. Tento systém se také používá v Rakousku, Švýcarsku a Španělsku. S veklým úspěchem na mnoha silnicích se nyní využívá i v České republice.

V Německu je již 30.000 km silnic s pachovým ohradníkem a bilance snížení je o 76%, v různých prokázaných jednotlivých případech dokonce až o 100%. Pachový ohraník je zcela ekologický.

Pachový ohradník ® je založen na speciální pěně, která se aplikuje podél silnic a zabraňuje častým nehodám. Velmi zjednodušeně - působením UV záření se z pěny uvolňuje vůně - kombinace slože: vlk, rys, medvěd a člověk.

Senzibilizující účinek ohradníku ® založena na kombinaci: vůně koktejlů, pouliční hluk a pohyb vozidel.

Aplikace:

Pachový ohradník ® lze použít podél silnic nebo exponovaných úsecích silnic, aplkovat na kolíčky, stromy, silniční hranice nebo jednoduše postavit kůly. Pěnové zásoby postupně vytečou.

Použití v ČR

Neúměrné ztráty na zvěři způsobené střety s motorovými vozidly a vlaky jsou každo-ročně předmětem nářků uživatelů honiteb. Tyto střety však mají také za následek ztráty na lidských životech a nevyčíslitelné škody na majetku. V době kdy jsou k mání prostředky, které mohou tento problém vyřešit, je nepochopitelná pasivita většiny českých myslivců.

Myslivci z Litoměřicka, Roudnicka, Žatecka, Domažlicka a Pardubicka již vyzkoušeli světelnou a pachovou ochranu kritických úseků silnic. Na semináři pořádaném v loňském roce v Litoměřicích byly tyto zkušenosti prezentovány. Lze obecně konstatovat, že ochrana pachovými ohradníky vychází podle zjištěných poznatků nejefektivněji. Jde o relativně snadnou a finančně přijatelnou formu ochrany silnic. Z pachových ohradníků dominuje přípravek Duftzaun vyvinutý firmou HAGOPUR. V Německu se tento přípravek používá již od roku 1990 a v současnosti je tímto přípravkem ošetřeno cca 30.000 km německých silnic. Jeho použitím bylo dosaženo snížení střetů zvěře s motorovými vozidly až o 76 %, v některých případech je účinnost 100 %. Na základě těchto výsledků bylo používání rozšířeno také v Rakousku, Švýcarsku a Španělsku.

Na základě výše popsaných skutečností by měli i uživatelé honiteb v České republice, ve spolupráci s vlastníky honiteb a místně příslušnými odbory dopravy, urychleně vytypovávat kritické úseky silnic I., II, a III. třídy. Souběžně je třeba vyzvat odbory dopravy a Krajské úřady k vytvoření dotačních titulů, které by výrazně napomohly k realizaci této prospěšné akce. Myslivci by potom vložili do projektu svou práci a s ohledem na znalosti pohybu zvěře by realizovali praktickou část aplikace pachových ohradníků. Pachový ohradník je založen na speciální pěně, která se aplikuje pomocí stříkací pistole podél silnic na stromy, zemědělské kultury či dřevěné kolíky. Působením UV záření se z pěny uvolňuje aroma složené z pachů vlka, rysa, medvěda a člověka.

Kromě tohoto přípravku nabízíme myslivcům další výrobky firmy HAGOPUR jako jsou ochrany zemědělských kultur, ochrany proti vniku srnčat před sekáním pícnin, ochranu domácností a motorových vozidel proti šelmám, zejména kunám. Dále jsou zde k mání vábidla na srnčí, jelení a černou zvěř a také na kuny a lišky. Tato vábidla slouží k odlákání zvěře z některých problémových prostor a také k usnadnění lovu.

Na závěr si dovolím několik drobných úvah. Je zarážející, že přes nesporné a prokazatelné výsledky v zahraničí, Ministerstvo zemědělství nezahrnulo tuto společensky významnou činnost do dotačních titulů, které každoročně vyhlašuje. Rovněž je k podivení, že ani „největší“ myslivecká organizace dosud nevyvinula žádnou aktivitu k podpoře této pro zvěř i člověka prospěšné akce. Na úplný závěr jen provokativní výzvu: „Myslivci budete dále jen sedět a naříkat nad rozlitým mlékem nebo se zvednete a něco pro zvěř a společnost vykonáte?“

Efektivní ochrana lidí a zvěře

Od společnosti ADAC odzkoušený a doporučený pachový ohradník redukuje nehody způsobených lesní a polní zvěří na komunikacích, a tím chrání nejen lidi, ale i zvěř.
Účinek mezinárodně patentovaného systému spočívá v tom, že převážně spárkatá zvěř při přecházení komunikací v oblasti aplikovaného pachového ohradníku nezůstává stát, ale takto označenou cestu obejde nebo rychle přerazí. Na zvěř tak působí nejen hluk a pohyb na silnicích, ale především pach přípravku. (Kombinace pachu člověka, medvěda, rysa a vlka)
Důležité je, že koncentrát působí pouze v okolí komunikace, nedochází k žádnému ohraničení teritoria zvěře a přirozené přechody zvěře zůstávají zachovány.
Tam, kde z různých důvodů nelze aplikovat konvenční metody proti škodám způsobeným zvěří a na zvěři, je pachový ohradník rychlé, jednoduché, účinné a levné řešení.

Návod k použití:

 1. Nádobku s pěnou nebo koncentrátem dobře protřepat
 2. Dózu našroubovat na aplikační adapter - pozor, není třeba příliš utahovat
 3. Při prvním použití přidržte spoušť dávkovací pistole po dobu
  2-3 vteřin a nechte obsah volně vytékat. Tím se zaplní pistole
  a eventuelně se odstraní zbytková vzdušná vlhkost.
 4. Je možné aplikovat přípravek, nutno držet dózu dnem nahoru
 5. Množství dávky regulujte spouští adapteru, možnost nastavení pojistného šroubu
 6. Před výměnou nutno novou dózu dobře protřepat a výměnu provést ihned, max do 1 min.
 7. Po ukončení práce ihned propláchnout pistoli čističem (nebezpečí zacpání dávkovače)

Důležité upozornění
Dóze nikdy neuvolňovat násilím. Přilepený uzávěr uvolníte lehkým úderem plastovým kladívkem na adaptér.
Adapter nelze čistit ostrými předměty
Pistoli skladovat pouze v čistém stavu
Před aplikací nutno řádně přečíst návod k použití

Instalace pachového ohradníku:
Aplikace nosiče (pěny)

 1. Pěnové chomáčky velikosti pěsti nanést ve dvou řadách paralelně
  po obou stranách silnice
 2. První řadu umístit v blízkosti cesty na stromy, kolíky apod. s odstupem 5-8m
 3. Paralelně s odstupem ca 10m instalovat druhou řadu, se stejnými vzdálenostmi
 4. Stejně postupovat i na druhé straně komunikace

 

Doplnění pachového koncentrátu
Při instalaci nosiče (pěny) je pachový koncentrát již v depotu obsažen.
Po ca 4-6 týdnech je nutné jeho doplnění pomocí dávkovací pistole. Tím je prodloužena účinnost o další 3-4 měsíce. Časový úsek 3-4 měsíce zaručuje optimální funkčnost prostředku, vhodné je aplikovat přípravek na jaře a na podzim.
Účinek preparátu se projeví takřka ihned, ale vzhledem ke koncentraci pachu je vhodné zamezit přímému kontaktu s komponenty přípravku.
Instalaci pachového ohradníku je třeba projednat s příslušnými úřady
a vlastníky pozemků

 

Pachový ohradník Duftzaun
-     Neslouží k ochraně rostlin
-     Nechrání porosty před okusem, ohryzem a loupáním zvěří
-     Pěnu neaplikovat na mladé rostliny - může omezit růst
-     Komponenty lze aplikovat pouze při min. teplotách plus 10° C
-     Pro instalaci nutný souhlas patřičných úřadů a vlastníků přilehlých pozemků ke komunikaci
-     Přípravek je určen k použití na komunikacích k zabránění dopravním nehodám
způsobených zvěří
-     Neručíme za účinek při jiných aplikacích

Systém pachového ohradníku je složen z následujícího:
1. Aplikační pistole  (Dávkovač, systém Pageris, určen pro pěnu, koncentrát a čistič)
2. Pěna  (Nosný materiál,depot koncentrátu,min.životnost 9 měsíců)
3. Koncentrát  (Organická účinná látka,min.životnost 12 měsíců)
4. Čistič  (Čistí aplikační pistoli, zaručuje možnost opakovaného použit)

Základní balení postačí k oboustranné aplikaci na komunikaci v délce
ca 500m. Nutno přesně určit problémové oblasti kde dochází ke střetům vozidel se zvěří, cíleným nasazením přípravku zajistíte vyšší účinnost. Jednotlivé komponenty lze volně přiobjednávat.

2ks pěna 2ks pachový koncentrát 2ks čistič (velké balení) (malé balení)

 

 
     
  Hagopur Wildschwein – Stopp / Odpuzovač černé zvěře  

Problém
Černá zvěř při hledání potravy buchtuje a zvlášť v polních kulturách působí velké škody. Výsledkem jsou ztráty na výnosech zemědělských plodin
a důsledek vysoké investice do opatření proti škodám.

Cíl
Vývoj produktu, který
-skutečně chrání polní kultury,bez požadavku na oplocení
-zvěř odhání, ale neškodí
-netečný životnímu prostředí, netoxický
-spolehlivý výsledek, bezproblémové použití

Řešení
Produkt na bázi přírodních pachů, které černé zvěři signalizují přítomnost přirozených nepřátel, s vysokým účinkem a širokou možností použití
Použití ve spojení s hliníkovými pásky / depoty  prostředku /, díky pachu, hluku a odrazu světla, zajišťuje výborný výsledek
Odpuzovač černé zvěře jednoduše aplikujeme na plstěný polštářek na hliníkovém proužku, ty pak rozvěsíme na chráněnou  plochu ve výši hlav zvěře, s odstupy 8-15 m.

Všeobecně
Specielní produkt vyvinutý firmou Hagopur, patentově chráněn.
Odpuzovač černé zvěře je neškodný životnímu prostředí a výborně chrání před škodami černou zvěří.

 

 
     
  Hagopur Wildschwein – Stopp A+B/ Odpuzovač černé zvěře A+B  

Problém
Černá zvěř působí na zemědělských plodinách a loukách velké škody, to se projevuje nejen na ztrátách zemědělských výnosů, ale i vysokých nákladech na opatřeních proti těmto škodám.

Cíl – vyvinout nový prostředek, který
Chrání zemědělské kultury bez nutnosti opocení
Odpuzuje zvěř ale je pro ni neškodná
Nejedovatý a neutrální k životnímu prostředí
Jednoduchá a bezproblémová aplikace

Řešení
Produkt na bázi přírodních pachů, který černé zvěři signalizuje přítomnost přirozených nepřátel, s výborným účinkem a širokou možností využití
Aplikace ve spojení s hliníkovými pásky, opatřenými filcovým depotem, které zajišťují úspěch použití i zvuky a odrazy světla.
Prostředek naneseme na depot hliníkového proužku (balení vystačí pro ca 320 dávek), ty rozmístit ve výši hlav zvěře na kůly apod. s rozestupem
8-15 m.
Možnost střídání aplikace komponentů A (červený) a B (modrý) zamezí přivyknutí černé zvěře na stejný pach a zlepšuje účinek. Produkt je dodáván v praktickém kufru, ale je možno objednávat i jednotlivě.

Všeobecně
Produkt je patentově chráněn a úspěšně testován.

 

 

     
  Hagopur Kitz – Rettung / Ochrana srnčat  

Problém
Ve vysoké trávě jarních luk jsou schovaná srnčata a při nebezpečí se přikrčí k zemi. Přes veškerou opatrnost při sklizni je každý rok mnoho srnčat poraněno, nebo zabito.

Cíl
Vývoj produktu, který
- vyhnat zvěř z míst ve správném období před sklizní, bez nežádoucích škodlivých vedlejších účinků
- neutrální k životnímu prostředí a není toxický
- prostředek, řeší spolehlivě problém s minimálními náklady

Řešení
Prostředek na bázi přírodních pachů, signalizuje srně nebezpečí před přirozenými nepřáteli a ta pro mládě hledá jiný úkryt.
Použití ve spojení s depotem, tzn. hliníkovými pásky a plstěným polštářkem, zvyšuje šanci na úspěch při ochraně zvěře.
Asi 3 dny před plánovaným sečením luk rozestavíme v odstupu šachovnicově 10-20 m kůly, na které navěsíme aluminiové proužky s depotem, na který stříkneme prostředek.
Před sklizní kůly posbíráme, možnost vícenásobného použití

Všeobecné
Produkt vyvinut  firmou Hagopur a je patentově chráněn. Ověřeno úspěšně v praxi. Vydatnost dózy 100-150 dávek

 

 
     
  Hagopur Anti Marder Spray / Prostředek proti kunám  

Problém
Potíže znají majitelé aut parkujících venku, majitelé nemovitostí
a zahrad, kterým kuna skalní působí nepříjemné škody
- poškozené zapalovací kabely u aut, hadice a svazky izolovaných drátů, oprava stojí majitele nejen peníze, ale i ztrátu času
- nepříjemný zápach na půdách domů i zahradních chat

Cíl
Nový produkt
-možnost použití prostředku a ochránit lidi před nepříjemnými důsledky činnosti kun, aniž by kuny byly ohroženy na zdraví, nebo životě
- neutrální prostředek pro životní prostředí, nesmí být jedovatý
- aplikace musí být jednoduchá a nezpůsobovat zdravotní potíže obsluze

Řešení
- produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností  a širokou možností použití
- specielní ventil bezpečně uzavírá dózu, zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům, depot s dlouhou účinností
- průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno

Všeobecně
Tento specielní produkt byl vyvinut firmou Hagopur a právně chráněn

 

    
Hagopur Certosan

Problém
Díky změnám životního prostředí a zvyklostí srnčí a vysoké  zvěře dochází ke značným škodám okusem na dřevinách. Z toho vyplývá konflikt zájmů mezi lovci a lesníky a náklady na opatření proti škodám okusem se stále zvyšují

Cíl
Vývoj produktu, který
Redukuje okus a ohryz v kulturách a porostech
Je neutrální pro životní prostředí
Dá se cíleně aplikovat na žádané lokality
Úsporný ve spotřebě a s dlouhotrvajícím účinkem

Řešení
Produkt na bázi čistě biologických proteinů, tuků a solí. Certosan nabízí dlouhodobou ochranu a je po ukončení účinku biologicky odbouratelný
Certosan je možno okamžitě bez prodlevy použít na ochranu sazenic
a stromů. Vysoká ekologická snášenlivost produktu i při čerstvých okusech chrání rostlinu před dalšími fytotoxickými vlivy
Certosan nabízí uživatelům možnost redukovat škody okusem a ohryzem na zájmových plochách a odvádí zvěř na další místa revíru, kde škody nemohou být tak výrazné.
Vzhledem k přírůstu sazenic je účinek při aplikaci podzim – zima, přibližně
6 měsíců
Není dobré aplikovat produkt za přímého slunečního záření.

Použití
Přidat 400 ml vody a řádně protřepat. Náplň vystačí na min.380 dávek, směs spotřebovat do 10 dnů, skladovat v chladu (4-6 °C)